Project omschrijving

Website en nieuwsbrief CentrumXL

In opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam en Amsterdam City hebben we de bestaande website verbeterd en een verbeterde nieuwsbrief voor Centrum XL opgezet. Daarbij zorgen we daar waar nodig voor ondersteuning bij het opzetten en versturen van de nieuwsbrief en het onderhouden van de website.

We zijn deze opdracht gestart met een gebruikersonderzoek waarbij we gekeken hebben naar kwantitatieve cijfers zoals Google Analytics, kwalitatieve cijfers zoals hoe vaak contact was geweest waaruit een follow-up was voortgekomen. Er is onderzoek gedaan onder stakeholders en opdrachtgever hoe de gebruiker van de site er uit zou zien. Daarnaast hebben we een workshop met stakeholders gehouden waar verbeterpunten en wensen uit naar voren zijn gekomen.

Onderdelen webtraject

  • Projectbriefing
  • Gebruikersonderzoek:
    • CentrumXL gebruikersonderzoek | onderzoek naar potentiële gebruikers website en groeikansen
    • Presentatie

 

Personas