Project omschrijving

Amsterdam City is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad. Amsterdam City, de stem van de ondernemer. Elk jaar meten we hoe het gaat met de economie in de binnenstad. De trend van de economie wordt vertaald in de Amsterdam City index.

In 2019 hebben we voor hen een nieuw logo ontwikkeld en de website gerestyled.

De 7 stappen die tot het definitive logo geleid hebben

  1. Inventarisatie van wensen en randvoorwaarden
  2. Brainstorm sessie stakeholders met als doel de kernwaarden helder te formuleren
  3. Schetsfase uitgaande van drie concepten
  4. Finetunen van de drie concepten
  5. Uitwerken van twee overgebleven concepten
  6. Definitive keuze voor uiteindelijke concept ‘De stem van…’
  7. Bijschaven definitive logo

Na goedkeuring van het nieuwe woord- en beeldmerk is de site van Amsterdam City aangepast conform de nieuwe kleurstelling en met plaatsing van het logo.

Het logo

De website