Project omschrijving

Historiana is een site waar Europese geschiedenisleraren lesmateriaal kunnen aanbieden en delen, deze is samen met Euroclio ontwikkeld. Onderdeel daarvan is de Activity Builder. Dit is een interactieve online omgeving waar leraren het historisch denken zoals bijvoorbeeld ‘Compare and Contrast’ willen versterken. Dus niet meer ouderwets feiten en jaartellen leren maar op een veel ‘filosofischer’ niveau omgaan met de geschiedenis. Deze Builder is erop gebaseerd dat online bronnen afkomstig van Europeana (of geupload van de eigen machine) zo gepresenteerd worden dat leerlingen kritisch leren denken door interactief met het bronmateriaal om te gaan.

Het concept is eenvoudig: door blokken met ieder zijn eigen functionaliteit als lego aan elkaar te koppelen ontstaat er een interactieve leeractiviteit.

Een blok is bijvoorbeeld de ‘Visual Analysis Tool’ waarbij een leerling een een bron leert te analyseren door er selecties met opmerkingen aan toe te voegen.

Opening up Historiana

Binnen Opening Up Historiana gaan we samen met Euroclio (Nederland), Stockholmskällan (Zweden), Muzej Slavonije (Kroatië) en The Institute for the Study of Totalitarian Regimes (Tsjechië) drie nieuwe functionele blokken ontwikkelen. Het idee is dat er zo meerdere partijen hun eigen tools kunnen ontwikkelen.

Webtic is binnen dit traject verantwoordelijk voor

  • het ontwikkelen van een goede documentatie waarmee externe ontwikkelaars in de toekomst functionele blokken kunnen ontwikkelen zodanig dat ze aan de Builder toegevoegd kunnen worden
  • het adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het conceptueel ontwikkelen van de tools zowel aan de front- als de backend
  • het ontwerpen en ontwikkelen van Partner Pages waar partners hun eigen leeractiviteiten kunnen promoten en delen

Meer informatie over de inhoudelijke kant en het lesmateriaal is te vinden op de site van Euroclio