Project omschrijving

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 biedt gemeentes de kans om lokaal mee te beslissen over de te varen koers op vele terreinen: (jeugd)zorg, maatschappelijke opvang, onderwijs, werk & inkomen, voorkomen en aanpak van schulden en huisvesting. Alle gemeenten worden in 2020 verantwoordelijk voor het voorkomen van dakloosheid bij jongeren. SZN heeft ter ondersteuning voor lokale politieke partijen informatie verspreid via verschillende kanalen waarin 5 actiepunten zijn opgenomen.

Pamflet

Sociale media

Webpagina

Nieuwsbrief

Persbericht