Over het project

Biblio-graph is een webapplicatie voor culturele bibliotheken en archieven, ontworpen om hun collecties toegankelijker te maken. Het fungeert als een interactieve laag bovenop huidige databases en maakt gebruik van de ‘Mobile Archive Unit’ om het fysieke met het digitale te verbinden. Gebruikers kunnen in real-time publicaties toevoegen en relaties tussen verschillende entiteiten verkennen via twee weergaven: ‘Timeline’ en ‘Map’. Het doel is niet volledige digitalisatie, maar het in kaart brengen van het archief als een netwerk van relaties. Toekomstige updates zullen annotatie- en exportfuncties bevatten. Het eerste beschikbare archief is dat van de Appel Archive Amsterdam, met plannen voor uitbreiding naar andere collecties.

Biblio-graph.org

Achtergrond

Biblio-graph, een initiatief van Archival Consciousness, opgericht door Mariana Lanari en Remco van Bladel, streeft ernaar de digitale en fysieke archieven van culturele instellingen effectief te integreren. De uitdaging was om een systeem te creëren dat deze twee werelden op een naadloze en gebruiksvriendelijke manier samenbrengt voor eindgebruikers.

Probleemstelling

Culturele instellingen beschikken over uitgebreide fysieke archieven. Hoewel er digitalisering heeft plaatsgevonden, blijft het navigeren binnen deze databases voor gebruikers complex. Dit is deels te wijten aan de gefragmenteerde aard van linked-data aggregatie, die voornamelijk is geoptimaliseerd voor zoekmachines en niet voor de eindgebruiker.

Oplossing

Paul Jongsma van Webtic heeft een backend-systeem ontwikkeld dat de databases van verschillende archieven integreert in een gedeelde en community-gestuurde grafiek. Dit faciliteert een verbeterde navigatie en browse-ervaring voor gebruikers.

Kernpunten Implementatie
  • Data aggregatie: realtime integratie van gegevens uit diverse bibliotheken en archieven.
  • Grafische algoritmes: hiermee kunnen gebruikers op een intuïtieve manier verbindingen tussen datapunten verkennen.
  • Community-gestuurd platform: bijdragen van verschillende instellingen zorgen voor een actuele en uitgebreide dataset.
  • Beveiliging: focus op langetermijnbehoud en integriteit van digitale data.

Samenwerkingspartners

Het project werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van verschillende experts:

  • Data Architectuur: Mariana Lanari
  • Ontwerp: Remco van Bladel, bijgestaan door Julia Waraksa en Mathijs Affman
  • UI/UX en front-end: Joes Koppers, USE.media
  • Curatoriale en technische ondersteuning: Nell Donkers en Jan Jaap Spreij, de Appel Archive

Conclusie

Door effectieve backend-ontwikkeling heeft Webtic bijgedragen aan een revolutionaire wijze waarop gebruikers interacteren met digitale archieven, wat de relevantie en toegankelijkheid van zowel fysieke als digitale archieven versterkt.