Kritische kanttekeningen of criteria worden niet genoemd.
Daardoor blijft het geheel oppervlakkig.
50 Great Examples of Data Visualization. Webdesigner depot.
50 great examples of infographics. Francesco Mugnai.